Las Vegas 51s split doubleheader with Fresno

Las Vegas 51s split doubleheader with Fresno

Fresno improved to 8-4 against Las Vegas this season.

498
Like
Save